Chấp nhận sự khác biệt – Mảnh ghép rời rạc sẽ tìm đến nhau trở lên hoàn chỉnh

Mỗi người đều có một cách thức đi vào cuộc đời khác nhau, tùy theo tính cách, quan niệm sống, hoạch định mục tiêu cuộc đời của mình. Tuy nhiên dù bạn là ai, tiếp cận cuộc đời cách nào, muốn thành công, bạn phải đi và gặp những điểm chung: Tương quan tốt với […]

Back To Top